Alternative
Shiro no Koukoku Monogatari
Genre(s)
Type
Manga